Βρίσκεστε εδώ:
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 22:41

Προτάσεις Ε.Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού της «Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης» περιόδου 2014-2020

Οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 θα είναι πιο καθοριστικές από ποτέ για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού εμπορίου.
Η ενίσχυση του επιχειρηματικού ιστού κάθε Ελληνικής Περιφέρειας θα πρέπει να είναι βασική στρατηγική επιλογή, για να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και να δημιουργηθεί βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας, με τελικό σκοπό την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας.
Το πρόβλημα για την Ελλάδα είναι ότι τη νέα περίοδο 2014-2020 στις δύο περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Αττικής και Νοτίου Αιγαίου θα μειωθεί η χρηματοδότηση σε όλες τις δράσεις και τα έργα κατά 50%.
Οι έξι περιφέρειες που θα μπουν σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης είναι η Δυτική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη. Οι πέντε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες που θα ευεργετηθούν με το ανώτερο των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων θα είναι η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος και η Δυτική Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της 1ης Εγκυκλίου Σχεδιασμού του νέου κοινοτικού πακέτου στήριξης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Αττική αποτελεί μια από τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδος, και έχει δείκτη ΑΕΠ πολύ μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε.. Αυτό σίγουρα καθιστά δυσχερή την όποια προσπάθεια διεκδίκησης αυξημένων πόρων για διαρθρωτικές δράσεις στην Αττική, δεδομένου ότι λειτουργούν οι περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας. Όμως, παράλληλα η Αττική εμφανίζει δραματικό ποσοστό αύξησης της ανεργίας καθώς από 14,1% το 2010 έφτασε το 23,8% το 2012, ήτοι μια αύξηση μεγέθους περίπου 59%. Τα ποσοστά δε αυτά είναι ακόμη πιο υψηλά στην περίπτωση των νέων ανθρώπων. Αυτό καταδεικνύει την άμεση ανάγκη παρέμβασης για την ανάσχεση αυτής της κατάστασης. Είναι λοιπόν σκόπιμο να αναδειχθούν οι επιπτώσεις για την Αττική, ενώ δύσκολα μπορεί κανείς να επικαλεστεί κάτι ανάλογο για το Νότιο Αιγαίο όπου η ανεργία αυξήθηκε μόνο από το 13,7% πέρυσι στο 15,3% φέτος.
Η στοχοθέτηση που τίθεται από την στρατηγική της Ε.Ε. «Ευρώπη 2020» είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Ειδικά για την επιχειρηματικότητα, η λέξη-κλειδί είναι η ανταγωνιστικότητα, η οποία θα επιτευχθεί με την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τη χρήση νέων τεχνολογιών, από την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας, με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ελκυστικού για επενδύσεις και με την παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων, ευέλικτων και προσαρμοσμένων στα δεδομένα της οικονομικής πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί από την οικονομική κρίση.
Ζητούμενο είναι στον προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020 να καταστεί σαφές ότι έχουν αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα για την ελληνική πραγματικότητα και ότι πρέπει να διευρυνθούν σημαντικά τόσο το πεδίο των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων όσο και οι κατηγορίες των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Το γεγονός π.χ. ότι η εμπορική δραστηριότητα για μεγάλο διάστημα δεν ήταν επιλέξιμη προς χρηματοδότηση ή ότι επιχειρήσεις που εμφάνισαν λόγω κρίσης μια σημαντική κάμψη στο τζίρο τους, έμεναν έτσι εκτός των ορίων που έθετε το ΕΣΠΑ για τη δυνατότητα λήψης κρατικών ενισχύσεων, αποτελούν κατά την εκτίμησή μας, αδικαιολόγητους περιορισμούς για μια περίοδο, όπως η επόμενη προγραμματική περίοδος κατά την οποία η ελληνική οικονομία πρέπει να εξαντλήσει σε όλο το φάσμα της, τις δυνατότητες χρηματοδότησης που μπορεί να έχει από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Συνεπώς, είναι κρίσιμο να τεθεί κατά την προγραμματική διαπραγμάτευση το θέμα της χαλάρωσης των όρων επιλεξιμότητας δράσεων και επιχειρήσεων. Η συμμετοχή του εμπορίου κρίνεται επιβεβλημένη, ενώ είναι σκόπιμο να υπάρξει ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη δημιουργία διαμετακομιστικών υποδομών και συστημάτων στα λιμάνια της χώρας που θα βελτιώσουν κατά πολύ τη δυναμικότητα των ελληνικών λιμένων ως μηχανισμών διεξαγωγής εμπορευματικής δραστηριότητας και πρόσβασης τόσο από το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό.
Το νέο κοινοτικό πακέτο στήριξης που θα διαδεχθεί για την περίοδο 2014-2020 το ΕΣΠΑ θα ονομάζεται «Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης», αποδίδοντας το «Partnership Agreement», ενώ θα διαθέτει σημαντικά λιγότερους πόρους περίπου 11,2 δις ευρώ με δυνατότητα επιπλέον αύξησης 20%. Τα νέα κοινοτικά κονδύλια θα απαιτούν περισσότερες δεσμεύσεις και αυστηρότερους κανονισμούς για να απορροφηθούν αυτήν τη φορά χωρίς καθυστερήσεις.
Δεδομένου ότι κατά την παρούσα φάση ζητούμενο είναι η έγκριση από το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης του νέου κοινοτικού πακέτου, είναι σημαντικός για την Ελλάδα ο έγκαιρος καθορισμός στρατηγικών προτεραιοτήτων και προτεινόμενων έργων.
Η ΕΣΕΕ τίθεται στην διάθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης και επιθυμεί να συμμετέχει στα επόμενα στάδια της διαδικασίας του αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς και εξειδίκευσης συγκεκριμένων δράσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση τη δραματική μεταβολή του ΑΕΠ σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες.
Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης αναφορικά με την απόφαση του Eurogroup για την εκταμίευση των 34,4 δις προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα τελικά κατάφερε να ενώσει την διχασμένη οικονομικά Ευρώπη και να γεφυρώσει τις αντίθετες απόψεις της Γερμανίας και του ΔΝΤ.
Η συνολική συμφωνία του Eurogroup ούτε απλή είναι, ούτε εύκολη, αντιθέτως απαιτεί συγκεκριμένες και συντονισμένες ενέργειες μέσα σε 15 ημέρες, για να μας δοθούν επιτέλους τα 34,4 δις στις 13 Δεκεμβρίου σε ρευστό και εγγυήσεις.
Η επαναγορά των 20 τίτλων ελληνικών ομολόγων ονομαστικής αξίας 63 δις από τους εταίρους μας μέσω του EFSF με περίπου 16 δις, σε συνδυασμό με την μείωση και την αναβολή καταβολής τόκων αλλά και της επέκτασης αποπληρωμής των διμερών δανείων, μπορεί να μειώσει το δημόσιο χρέος κατά 40 δις ευρώ και να το καταστήσει βιώσιμο.
Ας ελπίσουμε ότι μετά τη χθεσινή συμφωνία για το χρέος και τις δόσεις θα δοθεί σύντομα βαθιά ανάσα ρευστότητας στην αγορά και θα στραφούμε πλέον όλοι στην προσπάθεια ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας».

 Πηγή : ΕΣΕΕ

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline