Βρίσκεστε εδώ:

Ο ιστότοπος “ieslog.gr” είναι ο επίσημος ιστότοπος παρουσίασης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενος Ιστότοπος), που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία με επωνυμία “International Economical Services”, με έδρα στην Δελφών 232 Ντεπώ Θεσσαλονίκη 54655 και τηλ. 2310.548 859, (στο εξής καλούμενη για συντομία η Εταιρία).

Επισκεπτόμενοι τον Ιστότοπο, αποδέχεστε όλους τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, εάν δεν αποδέχεστε τους παρακάτω όρους.

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές θα ισχύουν και θα σας δεσμεύουν από τη δημοσίευση τους στον Ιστότοπό μας. Για αυτό σας προτείνουμε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και του “ieslog.gr”, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχει ο παρόν Ιστότοπος ανήκουν στον ιδιοκτήτη του “ieslog.gr” ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει για οποιαδήποτε αιτία. Ο Ιστότοπος παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, συνδέσμους, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/ και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του Ιστοτόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Ιδιοκτησία – εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, το λογότυπο “ieslog.gr” είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας. Οι ονομασίες υπηρεσιών και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στον παρόν Ιστότοπο δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στον παρόν ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου της Εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του επισκέπτη/ χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του Ιστοτόπου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline