Βρίσκεστε εδώ:

Εισόδημα 

Αφορά  Φορολογικές  Δηλώσεις  :
1.Αγροτών
2.Έμπορων
3.Ελεύθερων  Επαγγελματιών
4.Μισθωτών
5.Συνταξιούχων

 

 


Μητρώο
Αφορά  Δηλώσεις  :
1.Έναρξης  (  Νομικών  και  Φυσικών  Πρόσωπων  )
2.Μεταβολής  (  Νομικών  και  Φυσικών  Πρόσωπων  )
3.Διακοπής  (  Νομικών  και  Φυσικών  Πρόσωπων  )
4.Έναρξης  Υποκαταστήματος  (  Νομικών  και  Φυσικών  Πρόσωπων  )
5.Μεταβολής  Υποκαταστήματος  (  Νομικών  και  Φυσικών  Πρόσωπων  )
6.Διακοπής  Υποκαταστήματος  (  Νομικών  και  Φυσικών  Πρόσωπων  )

Φόρος  Προστιθεμένης  Άξιας  ( ΦΠΑ )
Αφορά  Δηλώσεις  :
1.Περιοδική  Δήλωση  ΦΠΑ  όλων  των  κατηγοριών  (  Β και  Γ  )
2.Εκκαθαριστική  Δήλωση   ΦΠΑ   όλων  των  κατηγοριών  (  Β και  Γ  )
3.Ανακεφαλαιωτικό  Πινάκα  Ενδοκοινοτικών  Αποκτήσεων  ΦΠΑ  όλων  των  κατηγοριών  (  Β και  Γ  )
4.Ανακεφαλαιωτικό  Πινάκα  Ενδοκοινοτικών  Παραδόσεων   ΦΠΑ  όλων  των  κατηγοριών  (  Β και  Γ  )
5.Δήλωση  INTRASTAT

Αυτοκίνητα
Αφορά  Δηλώσεις  :
1.Μεταβιβάσεις  Επαγγελματικών  Οχημάτων
2.Υπεράξιες
3.Διαγραφές  Επαγγελματικών  Οχημάτων 

Κώδικας  Βιβλίων  Στοιχείων  (  ΚΒΣ )
Αφορά  Δηλώσεις  :
1.Θεώρησης  Βιβλίων  όλων  των  Κατηγοριών  (  Β και  Γ  )
2.Θεώρηση  Φορολογικών  Ταμειακών  Μηχανών
3.Θεώρηση  Φορολογικών  Μηχανισμών 
4.Θεώρηση  Στοιχείων 

Κεφάλαιο
Αφορά  Δηλώσεις  :
1.Δηλώσεις  Ακίνητων
2.Δηλώσεις  Ε9
3.Δηλώσεις  Φόρου  Μεγάλης  Ακίνητης  Περιουσίας  (  Νομικών  και  Φυσικών  Πρόσωπων  )

Εργασιακά
Αφορά   :
1.Εργατικά  Θέματα
2.Εργατική  Νομοθεσία
3.Προσλήψεις  Εργαζομένων
4.Απολύσεις  Εργαζομένων
5.Προγράμματα  Εργασίας 

Ασφαλιστικά
Αφορά   :
1.Ασφαλιστικά 
2.Απογραφή  Εργοδοτών  στο  ΙΚΑ
3.Μεταβολή  Εργοδοτών  στο  ΙΚΑ
4.Διαγραφή  Εργοδοτών  στο  ΙΚΑ
5.Αναλυτική  Περιοδική  Δήλωση  (  ΑΠΔ  )

Συνταξιοδοτικά
Αφορά   :  
1.Υπολογισμός  Σύνταξης 
Ασφαλισμένων  σε  ΙΚΑ
Ασφαλισμένων  σε  ΟΑΕΕ
Ασφαλισμένων  στο  ΤΕΒΕ 
Ασφαλισμένων  στο  ΤΣΑ
Ασφαλισμένων  στο  ΤΑΕ
Σημείωση  :  Ο  υπολογισμός  σύνταξης  αφορά  και  την  διαδοχική  ασφάλεια 

2.Κατάθεση  φάκελου  για  Συνταξιοδότηση  στον   Φορέα
3.Παρακολούθηση  φάκελου 

Προσφυγές
Αφορά   :
1.Προσφυγές  στα  Διοικητικά  Δικαστήρια 

Για  ΦΠΑ
Για  Φορολογικά  Θέματα
Για  Φορολογικούς  Ελέγχους
Για  Φοροδιαφυγή
Για  Πλαστά  Εικονικά  Τιμολόγια 
Για  Τελωνιακά  Θέματα 

Αστική  Ευθύνη
Το  Γραφείο  μας  έχει  Αστική  Ευθύνη  έναντι  των  συνεργατών  μας  για  θέματα  κάλυψης  διοικητικών  πρόστιμων  σε  Δ.Ο.Υ.  και  Ι.Κ.Α. ,  μέσω  Ασφαλιστικής  Εταιρίας  .

Επίσης  το  Γραφείο  μας  υποστηρίζει  τα  εξής  Προγράμματα  :

Αναπτυξιακά  Προγράμματα 
Επενδυτικά  Προγράμματα 
Εμπορικά  Προγράμματα
Τεχνικά  Προγράμματα
Βιοτεχνικά  Προγράμματα
Βιομηχανικά  Προγράμματα
Τεχνολογικά  Προγράμματα
Αγροτικά  Προγράμματα
Τουριστικά  Προγράμματα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline